Sprzedaż maszyn rolniczych

Sprzedaż maszyn rolniczych

nowych i używanych
czytaj więcej

Uwaga!

Uwaga na oszustów podających się za Naszą firmę i proponujących maszyny w niższych cenach niż rynkowe.

PROSZĘ o sprawdzenie oferty pod numerem telefonu: +48 505975221 lub odwiedzenia osobiście naszej firmy.

Warning!

Beware of fraudsters claiming to be our company and proposing machines at lower prices than market ones.

PLEASE CHECK for the offer by phone: +48 505975221 or visit our company in person.

Achtung!

Hüten Sie sich vor Betrügern, die behaupten, unser Unternehmen zu sein, und schlagen Sie Maschinen zu niedrigeren Preisen vor als auf dem Markt.

Bitte überprüfen Sie für das Angebot telefonisch: +48 505975221 oder besuchen Sie unser Unternehmen persönlich.

Attention!

Méfiez-vous des fraudeurs qui prétendent être notre entreprise et qui proposent des machines à des prix inférieurs à ceux du marché.

S'il vous plaît vérifier l'offre par téléphone: +48 505975221 ou visitez notre entreprise en personne.

внимание!

Остерегайтесь мошенников, претендующих на роль нашей компании, и предлагающих машины по более низким ценам, чем рыночные.

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ предложение по телефону: +48 505975221 или посетите нашу компанию лично.

Pasze

Mieszanki DARVIT

Pasze
DARVIT max to program żywienia zwierząt hodowlanych we wszystkich grupach wiekowych i technologicznych.
 
- TRZODA
- DRÓB
- BYDŁO
 
 
DARVIT max MILKI 20%

 

Opis:

  • mieszanka paszowa pełnoporcjowa
  • skład surowcowy i parametry żywieniowe receptur stosowanych w produktach DARVIT

DARVIT max dla krów uwzględniają wymagania stada mlecznego, charakteryzują się:

  • wysoką koncentracją parametrów żywieniowych
  • dużym udziałem surowców wnoszących do paszy włókno ulegające fermentacji
  • dużym udziałem surowców wnoszących do paszy polisacharydy nieskrobiowe
  • optymalną pojemnością buforową paszy (pasze pełnoporcjowe)
  • obecnością drożdży (pasze pełnoporcjowe)
  • dzięki temu krowy i jałówki chętnie pobierają paszę, nie mają kłopotów z dużą produkcją dobrej jakości siary i mleka, łatwo wchodzą w cykl rozrodczy; cielęta pochodzące od nich charakteryzują się wspaniałym zdrowiem i witalnością