Sprzedaż maszyn rolniczych

Sprzedaż maszyn rolniczych

nowych i używanych
czytaj więcej

Uwaga!

Uwaga na oszustów podających się za Naszą firmę i proponujących maszyny w niższych cenach niż rynkowe.

PROSZĘ o sprawdzenie oferty pod numerem telefonu: +48 505975221 lub odwiedzenia osobiście naszej firmy.

Warning!

Beware of fraudsters claiming to be our company and proposing machines at lower prices than market ones.

PLEASE CHECK for the offer by phone: +48 505975221 or visit our company in person.

Achtung!

Hüten Sie sich vor Betrügern, die behaupten, unser Unternehmen zu sein, und schlagen Sie Maschinen zu niedrigeren Preisen vor als auf dem Markt.

Bitte überprüfen Sie für das Angebot telefonisch: +48 505975221 oder besuchen Sie unser Unternehmen persönlich.

Attention!

Méfiez-vous des fraudeurs qui prétendent être notre entreprise et qui proposent des machines à des prix inférieurs à ceux du marché.

S'il vous plaît vérifier l'offre par téléphone: +48 505975221 ou visitez notre entreprise en personne.

внимание!

Остерегайтесь мошенников, претендующих на роль нашей компании, и предлагающих машины по более низким ценам, чем рыночные.

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ предложение по телефону: +48 505975221 или посетите нашу компанию лично.

Pasze

Mieszanki DE HEUS

Pasze

Bydło

Prawidłowo bilansowane dawki żywieniowe mają kluczowe znaczenie, jeśli oczekiwane są najlepsze wyniki hodowlane, satysfakcjonujące zyski i wysoka produkcyjność. Jednak efektywne bilansowanie dawek zależy od lokalnych warunków, panujących w gospodarstwie: jakości i ilości skarmianych pasz objętościowych oraz oczywiście indywidualnych wymagań hodowcy i celu biznesowego fermy. Dlatego De Heus dostarcza produkty paszowe i koncepcje żywieniowe „szyte na miarę”, uwzględniające wszystkie wyżej wymienione czynniki. I tu kluczową rolę odgrywają nasi eksperci żywieniowi ds. bydła. De Heus oferuje fachowe doradztwo i wsparcie każdemu rolnikowi w rozwijaniu ich  biznesów. Naszym celem jest pomagać rolnikom prowadzić hodowlę w najbardziej efektywny i rentowny sposób. Tylko wtedy, kiedy nasi klienci odnoszą sukcesy, my także się rozwijamy! 

Wiodące koncepcje żywieniowe, gwarantujące sukces:   

Nasza szeroka gama produktów dla bydła mlecznego, młodzieży i opasów obejmuje ściśle ukierunkowane koncepcje żywieniowe przeznaczone dla bydła w różnych okresach produkcyjnych oraz nastawione na osiąganie konkretnych celów hodowlanych, na przykład:

Okres zasuszenia bydła mlecznego

Okres zasuszenia jest kluczową fazą w cyklu życia krowy mlecznej. To czas, kiedy krowa tuż przed porodem powinna osiągnąć możliwie najlepszą formę zdrowotną i przygotować się do rozpoczęcia nowego okresu laktacji. Oznacza to, że musi być zwiększana jej odporność i energetyczna równowaga. Wysoka produkcja mleka w fazie laktacji jest możliwa tylko wtedy, gdy krowa przechodzi przez okres zasuszenia w odpowiednich warunkach!

Nasz plan zarządzania krowami zasuszonymi  „Prelacto” jest odpowiedzią na zapotrzebowania fizjologiczne krów mlecznych w najbardziej krytycznym dla nich okresie okołowycieleniowym. Program gwarantuje zwyżkową produkcję mleka w początkowym okresie laktacji.  

Korzyści:

- Bezpieczne wejście w początek laktacji,
- Wysoka produkcja mleka przez cały okres laktacji,
- Wyższa odporność,
- Zdrowsze cielęta.
 

Odchów cieląt

Odchów cieląt jest ważnym elementem zarządzania fermą. To fundament przyszłych wyników produkcyjnych. Oznacza to, że każda faza wzrostu cieląt powinna być ściśle monitorowana. W celu ustalenia optymalnego i zdrowego wzrostu, cielęta powinny być objęte odpowiednią opieką i sposobem żywienia. Optymalna produkcja mleka w okresie laktacji może być zapewniona jedynie wtedy, kiedy cielę osiągnie odpowiedni „kaliber” w odpowiednim momencie życia!

Stosowanie naszych programów żywieniowych specjalnie dopasowanych do specyficznych wymagań cieląt skutkuje odchowaniem jałówek, które są fizjologicznie zdolne do wycielenia już w 24. miesiącu życia i osiągania wysokiej produkcji mleka.

Korzyści:

- zrównoważona produkcja mleka,
- długowieczność krów,
- niższe koszty odchowu jałówek.
Powyższe koncepcje są jedynie przykładami konkretnych rozwiązań żywieniowych dostarczanych przez naszą firmę. Jeśli są Państwo zainteresowani tym, w jaki sposób możemy wspierać wasz rozwój, prosimy o kontakt