Sprzedaż maszyn rolniczych

Sprzedaż maszyn rolniczych

nowych i używanych
czytaj więcej

Uwaga!

Uwaga na oszustów podających się za Naszą firmę i proponujących maszyny w niższych cenach niż rynkowe.

PROSZĘ o sprawdzenie oferty pod numerem telefonu: +48 505975221 lub odwiedzenia osobiście naszej firmy.

Warning!

Beware of fraudsters claiming to be our company and proposing machines at lower prices than market ones.

PLEASE CHECK for the offer by phone: +48 505975221 or visit our company in person.

Achtung!

Hüten Sie sich vor Betrügern, die behaupten, unser Unternehmen zu sein, und schlagen Sie Maschinen zu niedrigeren Preisen vor als auf dem Markt.

Bitte überprüfen Sie für das Angebot telefonisch: +48 505975221 oder besuchen Sie unser Unternehmen persönlich.

Attention!

Méfiez-vous des fraudeurs qui prétendent être notre entreprise et qui proposent des machines à des prix inférieurs à ceux du marché.

S'il vous plaît vérifier l'offre par téléphone: +48 505975221 ou visitez notre entreprise en personne.

внимание!

Остерегайтесь мошенников, претендующих на роль нашей компании, и предлагающих машины по более низким ценам, чем рыночные.

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ предложение по телефону: +48 505975221 или посетите нашу компанию лично.

Pasze

Wapno nawozowe

Pasze
 

Wapno nawozowe, jest bezpiecznym, naturalnym produktem. Powstaje w wyniku zmielenia skały wapiennej o wyjątkowo dużej reaktywności.


Korzyści ze stosowania wapna:
- odkwaszanie gleby
- poprawa składu chemicznego i struktury gleby
- wzrost odporności roślin na choroby
- zwiększenie plonów (do 25%)
- podniesienie wartości odżywczej i paszowej produktów rolnych

PARAMETRY CHEMICZNE WAPNA MORAWICA:
- CaCO3 = 94% - 98%
- CaO = 50% - 53%
- MgCO3 = 1% - 3%
- MgO = 1% - 2%
- wilgotność = 3% - 8%
- aktywność chemiczna = 93%

 

Zalety stosowania wapna nawozowego Morawica:
- poprawa żyzności gleby
- uaktywnienia składniki pokarmowe
- optymalizuje wykorzystanie nawozów mineralnych i organicznych
- poprawia wzrost dobrej jakościowo próchnicy
- ograniczenia wpływ metali ciężkich na rośliny
- efektywnie wykorzystuje pobór makroskładników: azotu, potasu, fosforu, siarki, magnezu
- szybko, niegwałtownie zmienia odczyn gleby (dzięki wysokiej, naturalnej reaktywności)

Utrzymanie optymalnego zakresu odczynu gleb w gospodarstwie jest podstawowym warunkiem opłacalności produkcji roślinnej.

Niespełnienie tego warunku oznacza znaczną utratę plonu.

Poprzez systematyczne wapnowanie można osiągalność wzrost plonu nawet o 25%

 

Opakowanie i transport:
- luzem
- opakowanie Big Bag 1 tona
- worek 25 kg